След SBI, BoB свързва продукта за жилищен кредит с репо процента на RBI

Клиентите на Bank of Baroda, избрали продукта за жилищен заем, биха имали избор между лихвен процент, свързан с MCLR-индексиран спрямо цената на средствата на банката-или лихвен процент, свързан с репо лихвата на Резервната банка на Индия.

Bank of Baroda, приходи на Bank of Baroda, ипотечни кредити на Bank of Baroda, RBI, лихвен процент на репо RBI, Indian expressКлиентите на BoB, избрали продукта за жилищен заем, биха имали избор между лихвен процент, свързан с MCLR-индексиран спрямо стойността на средствата на банката-или лихвен процент, свързан с репо лихвата на RBI.

Тъй като Bank of Baroda (BoB) обяви в неделя нов продукт за жилищни заеми, свързан с лихвата на репо на Резервната банка на Индия (RBI). По този начин BoB отиде по пътя на Държавната банка на Индия (SBI).След последното решение на Комитета по парична политика за намаляване на лихвените проценти с 35 базисни пункта (б.п.), няколко държавни банки, включително Union Bank of India, Allahabad Bank, Bank of India и Syndicate Bank, изразиха намерението си да пуснат кредитни продукти, свързани с външен бенчмарк, който в повечето случаи досега е бил процентът на репо. Засега новите продукти са до голяма степен ограничени до жилищни и автомобилни заеми.

Клиентите на BoB, избрали продукта за жилищен заем, биха имали избор между лихвен процент, свързан с MCLR-индексиран спрямо стойността на средствата на банката-или лихвен процент, свързан с репо лихвата на RBI.

Пределната цена на свързания с фондове кредитен лихвен процент (MCLR) свързан продукт започва от 8,45 %. Междувременно, жилищните заеми, ползвани при лихвен процент, свързан с репо, започват от 8,35 %, преминавайки в допълнителна полза от 10 б.п. към сегашното ценообразуване с MCLR.Union Bank of India, която проведе заседанието на комисията по пасиви на активите в петък, заяви, че за да улесни по -доброто предаване на лихвения процент, скоро ще свърже портфейла си от жилищни и автомобилни заеми с лихвата на репо.

Предаването на паричната политика е безизходица между банките и RBI.

Въпреки кумулативното намаление на репо лихвата от 75 б.п. между февруари и юни тази година, банките в цялата страна са намалили среднопретеглените си лихвени проценти по заеми за пресни рупии с едва 29 б.п. през същия период, каза последният управителят на Резервната банка Шактиканта Дас седмица. -FE