TRAI отбелязва опасения относно валидността на тарифите, търси коментари относно системата за презареждане

Регулаторът каза, че макар телекомуникационните оператори да са били много ясни относно валидността на презареждането на тарифите, потребителите в жалбите си казват, че тези тарифи създават объркване и се чувстват измамени.

Трай също така се опита да разбере дали трябва да обмисли възлагането на отделни тарифни поръчки за 29,30 и 31 дни.

Индийският регулаторен орган за телекомуникации (Trai) представи в четвъртък документ за консултации, за да обсъди различните аспекти на тарифните поръчки и тяхната валидност. Регулаторът каза, че макар телекомуникационните оператори да са били много ясни относно валидността на презареждането на тарифите, потребителите в жалбите си казват, че тези тарифи създават объркване и се чувстват измамени.Потребителите заявяват в жалбите си, че не само същите причиняват объркване, но и се чувстват измамени. Това също води до трудности за тях, тъй като те трябва да направят 13 презареждания на месечната предплатена тарифна оферта, като се има предвид предложеният период на валидност 28 дни вместо месец, каза Трай.

Когато се консултираха по този въпрос, доставчиците на телекомуникационни услуги казаха, че дори и да е предложена от Trai тарифна оферта за 30 дни, клиентите все пак ще трябва да презареждат повече от веднъж месечно, тъй като някои месеци имат 31 дни.Беше посочено, че за разлика от услугите с абонамент, при които се следва концепция за фиксиран цикъл на фактуриране на месечна база, предплатените услуги се възобновяват от датата на презареждане и следват периода на валидност на тарифата, изразена като брой дни, а не фиксиран месечен период на фактуриране, каза Трай. В доклада си за консултации телекомуникационният регулатор беше поставил четири основни въпроса, на които заинтересованите страни трябва да отговорят, които включват дискусия дали Trai трябва да се намеси по въпроса за срока на валидност или да му позволи да продължи при режима на търпимост такъв, какъвто е, и дали телекомуникационните оператори трябва да бъде упълномощен или просто посъветван да предложи тарифа. Третият въпрос, по който заинтересованите страни могат да изпращат своите коментари, е дали срокът на валидност на определената тарифа трябва да се счита по подразбиране като 30-дневен срок на валидност или трябва да има изискване тарифата да бъде само на една и съща дата на всеки месец, независимо от броя на дните в месеца.

Трай също така се опита да разбере дали трябва да обмисли възлагането на отделни тарифни поръчки за 29,30 и 31 дни.